Annulleringsbetingelser:
Kunden kan frit og uden udgift annullere bookingen senest kl. 12.00 dagen før ankomst. Ved annullering senere end denne frist betales bookingen fuldt ud med mindre kunden kan godtgøre, at annulleringen ikke resulterer i et tab for HOTEL ANTVORSKOV, hvilket kun vil være tilfældet, hvis alle hotellets værelser har været udsolgt i perioden. Udebliver kunden helt (no-show), sidestilles dette med annullering senere end kl. 12.00 dagen før ankomst, og bookingen skal betales fuldt ud.Ændringer i bookingen sidestilles med annullering, såfremt ændringerne betyder en afkortning i opholdet eller en reduktion i antallet af værelser.

Det er altid kunden, som har bevisbyrden for, at annullering er modtaget. Kunden kan kræve, at HOTEL ANTVORSKOV skriftligt dokumenterer, at annullering er modtaget. HOTEL ANTVORSKOV kan sende dokumentationen som mail, fax eller brev. Såfremt dokumentationen ikke indeholder oplysninger at annullering er modtaget for sent og bookingen desuagtet skal betales, jfr. ovenstående, kan dette ikke tages som udtryk for, at HOTEL ANTVORSKOV har frafaldet sit krav herpå, og HOTEL ANTVORSKOV forbeholder sig derfor at foretage opkrævningen senere, herunder ved debitering af det i forbindelse med bookingen oplyste kreditkort.

Ankomst og afrejse:
Værelset(erne) er til disposition fra kl. 12.00 på ankomstdagen. Værelset(erne) skal forlades senest kl. 10.00 på afrejsedagen. Forlades værelset senere end kl. 10.00 på afrejsedagen opkræves kunden for yderligere et døgns ophold.

Erstatningsansvar:
Parterne er iøvrigt ansvarlige for overholdelse af booking-aftalen i henhold til dansk retsalm. regler med følgende undtagelser: I tilfælde af force majeure og/eller andre ekstraordinære forhold, der ligger udenfor HOTEL ANTVORSKOV´s direkte kontrol – herunder bl.a. brand, vandskade, strejke/lockout og sygdom hos personale, er HOTEL ANTVORSKOV berettiget til annullering af aftalen uden varsel og erstatningspligt.

HOTEL ANTVORSKOV´s erstatningsansvar for aftalens overholdelse kan aldrig overstige bookingens samlede pris, og en eventuel erstatning omfatter ikke inddirekte tab, såsom avancetab. Transport- og rejseomkostninger til alternativ indkvartering dækkes ikke.

Værdigenstande / opbevaring af bagage m.v.:
HOTEL ANTVORSKOV er ikke ansvarlig for bortkomst eller tyveri af værdigenstande og bagage på værelset eller på hotellet iøvrigt.

Glemte genstande:
Værdigenstande efterladt/glemt på værelset eller hotellet opbevares højest 3 måneder efter afrejse. Eftersendelse af genstande kan ske mod betaling af et ekspeditions- og pakkegebyr på pt. kr. 200 hvortil kommer nødvendig porto eller transportørudgift. Genstande eftersendes kun mod forudbetaling af gebyr og porto, og der kan ikke sendes pr. efterkrav.

Parkering:
Hotel Antvorskov tilbyder sine gæster gratis parkering, for at undgå afgift vliver der udleveret parkeringsbevis i receptionen til hotellets gæster. HOTEL ANTVORSKOV er ikke ansvarlig for tyveri af eller i det parkerede køretøj samt hærværk. Ved parkering uden parkeringsbevis kan der opkræves et kontrolgebyr på pt. 590,-.

Rengøring:
Rengøring af værelserne foregår dagligt mellem kl. 9.00 og 15.00. Forhindres eller vanskeliggøres rengøringen af bagage eller andre genstande tilhørende gæsten, er HOTEL ANTVORSKOV berettiget til at undlade rengøringen pågældende dag. Håndklæder skiftes dagligt efter behov. Ved ophold i mere end 3 dage skiftes sengelinned efter behov.

Gældende fra 23 Maj 2011